PROJECT: NESIN ART VILLAGE

NESIN ART VILLAGE
SUMMER ART SCHOOL
13-26 JULY

Turkish Info/Türkçe Bilgi

2015_06_25 078_resized
 PRESS:

JUNE 2015 – MILLIYET: Aziz Nesin icin 100. Yil Sanat Köyü (Fisun Yalcinkaya)
JULY 2015 – ISTANBUL ART NEWS: Deniz, Kum ve Sanat (Kivanc Gökmen)
JULY 2015 . RADIKAL: Türkiye’de Sanat Okumak ya da Süperman Olma Halleri (Isil Egrikavuk)
AUGUST 2015 – ARTFUL LIVING: Matematik Köyü’nün Artik Bir Kardesi Var, Sanat Köyü (Ece Kocal)
AUGUST 2015 – TODAY’S ZAMAN: Art Follows in the Footsteps of Math in Sirince Village (Rumeysa Kiger)


 

What is Nesin Art Village?

Nesin Art Village (NAV) is a new program that was launched in 2015 by the alternative education initiative developed at Nesin Mathematics Village (NMV). NMV is located at Şirince-İzmir and was established in 2007. NAV aims to maintain an approach that focuses on criticality and independent production processes. It wants to offer a learning environment for young people from around Turkey, through workshops and seminars to be carried out by artists, academicians, writers and curators.

Contemporary art in Turkey seems to have a relatively established structure now, complete with its institutions, spaces and market. However issues of art (and) education do not seem to raise much discussion or attract alternative undertakings. On the other hand, in terms of institutional curricula – mostly skill and craft oriented, strictly compartmentalized – contemporary art practices and related discourses are kept out of the scope of educational interest. NAV can be considered as an attempt to provide a modest contribution towards an alternative platform to make up for such necessity with the help of the experience built up by NMV in years.

In 2015 as the pilot run, we limited NAV with a two-week intensive program. We hope to carry this initial step into a sustainable, productive and collective learning environment and possible further steps need to be imagined and designed collaboratively in terms of content, implementation and support.

8_matematik_koyu-314

Was ist das Nesin Kunst-Dorf?

Das Nesin Kunst-Dorf (NKD) ist ein neues Angebot des Nesin Mathematik-Dorfes (NMD), das sich alternativen Erziehungsformaten verschrieben hat. Das NMD befindet sich in Şirince-İzmir und wurde 2007 gegründet; es ist benannt nach dem großen türkischen Schriftsteller und Satiriker Aziz Nesin. Das Nesin Kunst-Dorf möchte jungen Menschen aus der ganzen Türkei eine einzigartige Lern-Umgebung bieten, in der kritische Praxis und autonome Produktionsweisen vermittelt werden. Eine Reihe von international anerkannten Künstlern, Wissenschaftlern, Autoren und Kuratoren konnte bereits für Workshops und Seminare gewonnen werden.

In der Türkei haben sich in den letzten Jahren relativ gut etablierte Strukturen für zeitgenössische Kunst herausgebildet, von Akademien und Ausstellungsräumen bis hin zum Kunstmarkt. Die Debatte um zeitgemäße Kunst und Kunsterziehung ist dagegen auffallend wenig ausgeprägt, und es gibt kaum interessante Initiativen dazu. Die nationalen Lehrpläne sind sehr auf Handwerk und technische Fertigkeiten ausgerichtet und streng nach Disziplinen getrennt – für zeitgemäße Kunstpraxis bleibt kein Platz. Das Nesin Kunst-Dorf möchte hier ansetzen und einen bescheidenen aber stilbildenden Beitrag leisten, indem es eine ganz neuartige Lernplattform aufbaut. Es kann dafür auf die langjährige Erfahrung und inspirierende Umgebung des Nesin Mathematik-Dorfes zurückgreifen.

Im Sommer 2015 planen wir als Pilotprojekt ein zweiwöchiges Intensivprogramm. Wir hoffen, diesen ersten Ansatz zu einer nachhaltigen, produktiven und kollektiv getragenen Lernplattform ausbauen zu können. Wir freuen uns darauf, uns weitere Schritte in der inhaltlicher Entwicklung, Umsetzung und Angebot gemeinsam vorzustellen und auszuarbeiten.

8_matematik_koyu-410

NESİN SANAT KÖYÜ – ŞİRİNCE (Selçuk/İzmir)

 NESİN SANAT KÖYÜ NEDİR?

Nesin Sanat Köyü, Şirince Köyü’nün 1 km uzağına kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’nün bünyesinde kurulan sanat okuludur. Öncelikle sanat yaz okulu olarak çalışmalarına başlayıp, sonrasında Matematik Köyü gibi büyüyerek, yıl içinde de öğrencilere, genç sanatçılara servis verecek olan bir sanat üretim alanıdır. Matematik Köyü gibi Sanat Köyü de mevcut eğitim sistemine alternatif bir öğrenim ortamı sunmayı ve öğrencilere sanat denen karmaşık yolda mümkün olduğunca derinlemesine öğrenme, anlama ve üretme alanı açmayı hedefler. Amacı, Türkiye’nin her bölgesinden gençlere, sorgulamaya ve eleştiriye açık bir ortamda sanat üretim ve öğrenim imkanları sağlamaktır.

8_matematik_koyu-85

PLAN

Başlangıç yılı olan 2015’te Sanat Köyü çalışmalarını iki haftalık bir yoğun eğitim programı ile sınırlamayı planlıyoruz ve bu çalışmaları her yıl arttırabilmeyi umuyoruz. Olabildiğince çoğulcu bir anlayışla birbirinden farklı sanatsal yaklaşımlar ve hayat görüşleri sunabilmeyi arzu ettiğimizden, hem akademik ortamdan hem aktif güncel sanat üreticilerinden çok çeşitli uzmanları bir araya getirmeyi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan gençlerle beraber, özgür ve farklılıklara açık bir öğrenme ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Nesin Sanat Köyü yaz programına, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve Türkiye dışından sanat eğitimcileri ve sanatçılar gönüllü katkı sağlayacaklardır.

8_matematik_koyu-304

NESİN SANAT KÖYÜ VE TÜRKİYE’DE ALTERNATİF SANAT EĞİTİMİ NEDEN GEREKLİDİR?

Türkiye’de mevcut eğitim sistemi içinde, derinlikli bir sanat öğrenim alanı maalesef oluşturulamıyor. Türkiye’de eğitim görmüş kültür sanat alanında çalışan aktörler olarak biliyoruz ki, öğretmenlerin de öğrencilerin de hevesleri, sanat öğreniminin her aşamasında tekrar tekrar kırılıyor. Teknik ve içeriğe dair eksiklikler bir yana, eleştirel düşünceye kapalı eğitim sistemi, sanatsal ve özgür ifadeye yer vermiyor.

Eğitimdeki genel sorunlardan sanat eğitimi de kaçınılmaz olarak nasibini almıştır. Sanat eğitimi Türkiye’de hiçbir zaman tarafsız, eleştirel ve politik düşünceye açık, sanatın güncel meselelerini takip eden bir ortamda verilememiştir. Mevcut sistemler, var olan ideolojik baskıyı sanat alanına da hep yaymış, çocuklara okullarda “resim” ya da “görsel sanatlar” adı altında verilen dersleri, sanatsal ifade becerilerini geliştirmeye ayırmak yerine, ideolojik tutumun uzantısı olan angaryaların temsiline ayırmıştır. Ancak içinde yaşadığımız dönemde sanat üretim ve öğrenim alanları çok daha görünür bir şekilde, çok daha büyük bir sekteye uğramıştır. Alternatif bir dil, bakış açısı ve mevcut yapıların dışında alanlar oluşturulmadıkça, içinde boğulduğumuz kalıpların dışına çıkmak mümkün olmayacaktır.

Ülkenin karmaşık politik yapısı sayesinde, bitmek bilmez konu zenginliği nedeniyle, el yordamıyla ve zor koşullarda sanatçı yetişmekte, sanat kuramcıları ise neredeyse hiç yetişememektedir. Bu durumun belli başlı nedenleri şöyle sıralanabilir:

  • Sanat üretiminin gerçekleşebileceği özgür düşünce ortamının eksikliği
  • Mevcut koşullar altında uzmanların üretime açık, istekli öğrencilere ulaşamayışı
  • Var olan koşulların sadece belli şehirlerle sınırlı kalıp, daha uzak bölgedeki bir çok gence ulaşamıyor oluşu.
  • Sanat eğitimcilerini yetiştiren kurumların da oldukça kısırlaşmış, hantal bir yapı içinde oluşu, sanat eğitimcisi adayının tüm öğrenme ve öğretme hevesini elinden alarak kurumdan mezun ediyor oluşu,
  • Ve yine bu kurumlardan mezun olan, enerjisini yitirmiş öğretmenlerin, kalan heveslerinin de gittikleri kurumun bürokratik işleyişi içinde yitip gitmesi
  • Öğrencilere sanat üretimi için yeterli zaman, mekan ve malzeme imkanı sunulmaması,
  • Öğrencilerin, alanlarında yetkin, üretken sanatçı ve sanat kuramcısı niteliğinde bireyler yerine, bürokrasinin işleyişi içinde öğretmen kimliğine zorla büründürülen kimselerden sanat eğitimi almak durumunda kalması
  • Eleştirel ve soyut düşünceye açık, sorgulayan, soru sormaya yönelten bir eğitim anlayışının var olmaması
  • Öğrencilerin gidip görebilecekleri sanat etkinliklerinin, bir kaç merkez dışında çok sınırlı olması, gençlerin sanatla hemen hiç karşılaşmaması
  • Öğrenciler için alternatif düşünme ve yaşama örnekleri sunabilecek üretken, aktif rol modelleri olmaması

8_matematik_koyu-61

NASIL BİR SANAT EGİTİMİ OLMALI?

Öncelikle, eleştirel düşünceye açık, soru soran, sorduran, çeşitlilikler ve farklılıklar sunan bir öğrenme alanı oluşturulmalı. Öğrencinin öznel ilgi alanları doğrultusunda yöneleceği dersler, alanlarında uzman, fark yaratmış, ders verdiği alanda değerli ürünler ortaya koymuş bireyler tarafından verilmeli. Öğrenciler dersleri sistemi ve onun hantallığını temsil eden, üreticiliği kırılmış bireylerden değil, bunun tam da karşısında duran, üretken sanatçılardan ve sanat kuramcılarından almalı dersleri. Atölye çalışmalarının teknik ve içerik gereklilikleri de, yine bu dersleri tasarlayan bireyler tarafından, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmeli. Böyle bir ortamda öğrenciler kadar, sistemin çarkları içinde sıkışmış olan öğretmenler de özgürleşmeli ve programlar içinde kendilerine üretmek, öğrenmek ve öğretmek için alan oluşturulabilmeli.

Sanatsal ifadenin güçlenmesi, köklü temellere dayanabilmesi, bir fark yaratabilmesi ve önem arz edebilmesi için etkin öğrenme ortamlarını yaratmak gerekir. Lise ve üniversite çağlarındaki gençler için böyle bir deneysel ve araştırmaya yönelik ortamı Nesin Sanat Köyü’nde kuruyoruz.

Nesin Sanat Köyü olarak, Türkiye’nin her yerinden gençleri, eğitimcileri, sanatçıları, sanat kuramcılarını, bu oluşumun bir parçası olmak üzere davet ediyoruz.

Eğitimin profesyonel eğitmenlerin yanı sıra, farklı disiplinlerden gelen sanatçılar ve kuramcılar tarafından da verilecek olması, öğrencilere okul yada üniversite dışında yeni bir perspektif sunarak pratik sanat üretiminden gelen deneyimlerin aktarılmasını sağlayacaktır.

8_matematik_koyu-84

Konsept:
Işın Önol, Doktora adayı, okutman Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi
Aslı Çetinkaya, Depo Proje Koordinatörü, İstanbul

Koordinasyon:
Işın Önol

2015 Gönüllü Eğitimciler ve Danışmanlar
Dr. Burçak Bingöl, sanatçı, İstanbul
Doç. Gülçin Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi
Yrd. Doç. Evrim Kavcar, Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi
MPhil. Erden Kosova, sanat yazarı, İstanbul
Işıl Eğrikavuk, öğretim görevlisi, Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
MFA.MAS. Işın Önol, doktor adayı, okutman, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi
Raziye Kubat, Sanatçı, İstanbul
Dr. Seher Uysal, sanat yazarı, üreticisi, İstanbul
Dr. Necla Rüzgar, Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Resim Bölümü

Destek veren diğer gönüllüler ve danışmanlar
Pınar Öğrenci, Sanatçı, İstanbul
Johanna Reiner, Sanatçı, Viyana
Dr. Aylin Tekiner, Sanatçı, Ankara/New York
Prof. Melih Görgün, Mimar Sinan ve Yeditepe Üniversitesi, Sinopale kurucusu.
Prof. Canan Dağdelen, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi
Prof. İnsel İnal, Kocaeli Üniversitesi

Beklenen Misafir Sanatçılar
Selda Asal | Selim Birsel | Mürüvvet Türkyılmaz | Hale Tenger

8_matematik_koyu-280

2015 SANAT YAZOKULU PROGRAMI

Tarih: 13 – 26 Temmuz 2015 (Köy’e geliş 13 Temmuz, Köy’den ayrılış 26 Temmuz).

Amaç: Güncel sanat pratikleri ve kuramları üzerine çalışan uzmanlarla beraber bir üretim, analiz ve tartışma sürecine girmek. Sanatı neden, nasıl ve kim için ürettiğimizi tartışmak. Üretilen işi en etkili biçimde sunma yöntemlerini aramak. Portfolyo, sanatçı sunumu, sergi gibi alanlarda pratik edinmek. Sanatçı olarak hayatı sürdürebilmenin koşullarını tartışmak. Sanat tarihi ve kuramları hakkında bilgi edinmek, düşünme, okuma ve yazma pratikleri geliştirmek.
Zaman Akışı: Atölye çalışmaları çoğunluklu olarak üçer saat, kuramsal dersler ise ikişer saat olarak planlanmıştır. Ayrıntılar aşağıdaki çizelgededir.
Hedef kitle: Lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri ve üniversitelerin sanat bölümlerin 1 ve 2’nci sınıfında okuyan 17-21 yaş arasındaki öğrenciler tercih edilecektir. Ancak farklı yaş gruplarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

8_matematik_koyu-33

Dersler


Performans Atölyesi: Işıl Eğrikavuk
Görsel Kültür: Seher Uysal
Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar – Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk: Erden Kosova
Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu: Işın Önol
Sanatçı Kitapları (İnceleme/Uygulama): Gülçin Aksoy
Yazma/Çizme Atölyesi: Gülçin Aksoy – Evrim Kavcar
Oluşturma/Dönüştürme: Evrim Kavcar
Seramik Atölyesi: Burçak Bingöl
İz Peşinde / Baskı Atölyesi: Raziye Kubat
Önerilen misafir sanatçı sunumları: Hale Tenger, Selda Asal, Selim Birsel, Mürüvvet Türkyılmaz
(Misafir sanatçıların katılımı ilerleyen zamanlarda netleştirilecektir)

Kontenjan: 30 kişi.
Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)
Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Lütfen başvuru formunuzla birlikte yazı ve sanatsal çalışmalarınızdan derlediğiniz en fazla 5 işten oluşan dijital portfolyonuzu nesinsanatkoyu@gmail.com gönderiniz.
Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

8_matematik_koyu-184

DERS DETAYLARI


Yazma-Çizme Atölyesi
Gülçin Aksoy ve Evrim Kavcar
Yazmak ve çizmek eylemlerine odaklanan bu atölye çalışmasında bu iki ifade alanı yan yana deneyimlenecektir. Gördüğünü çizebilmenin ya da betimleyip yazabilmenin ötesinde, yazmak ve çizmek eylemlerinin gündelik yaşama eklediği bilgi ve algı üzerine odaklanılacaktır. Çizginin ifade olanakları çizerek, yazının ifade olanakları ise alıntı, slogan veya duvar yazısı gibi görselleşebilecektir ki ‘çizgi’ yazmak  eylemi ile çizmek eyleminin ortak noktasıdır.

Kimi kez kâğıda, kimi kez duvara, kimi kez doğaya yazarak-çizerek ifade olanaklarını geliştireceğimiz bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Atölye süreci, bir günlük çizer gibi veya bir günlük yazar gibi veya yazılmış-çizilmiş, yapıştırılmış çıkartılmış bir günlük gibi baştan bir günlük olmaya aday deneyim alanı olacaktır. Atölye süresi bir haftadır.

Oluşturma/Dönüştürme
Evrim Kavcar
1972’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Beuys’un, iki öğrencisiyle birlikte meydandan çöpleri süpürme eylemi, süpürülen çöpler ve süpürgenin kendisiyle birlikte sanat yapıtına dönüşür. “Herkesin bir sanatçı olduğunu söyleyen Beuys” diye yapılan alıntılar, güncel sanat konuşmalarının en tanıdık alıntılarındandır. Gündelik yaşamın sanat yapıtına dönüştürülme macerası, aynı zamanda sanatın tanımlarındaki değişimin de macerasıdır. Bir çakıl taşı ve ufak bir bademi hayal gücü ile birleştiren ve başka yapıtlara dönüştüren Miro; rüzgarda dağılacak, güneş çıkınca eriyecek, zamanla ve doğayla dönüşecek yapılar oluşturan Andy Goldsworthy; bir pisuarın bağlamını değiştirip sanat dünyasına hazır yapıt olarak sunan Duchamp; 500 gönüllü ile bir dağı yerinden oynatan Francis Alys… Bu ders, gündelik yaşamı sanat yapıtına dönüştüren sanatçıların “dönüştürme” süreçlerindeki düşünselliğin ve pratiğin izini sürer. “Gündelik”, “süreç”, “geçicilik”, “bağlam”, “ilişkisellik”, “mekana özgülük” gibi terimler, seçilen işler üzerinden okunur. Gündelik olandan sanat yapıtı oluşturma ve dönüştürme teknikleri mercek altına alınır. Örnekler üzerinden tartışılan yöntemler oyuncul ve deneysel şekillerde uygulamalara dönüşür. NOT: Bu ders için okuma metinleri dersi seçen öğrencilere gönderilecektir.

Performans Atölyesi
Işıl Eğrikavuk
Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans konusu ile ilgilenir. Öğrencilere performans sanatıyla ilgili bilgi verilip sanat tarihindeki uygulamaları üzerinde tartışılacak, uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek olan yoğun bir atölye çalışması yapılacaktır. İki haftalık atölye sonrasında, performans sunumları hedeflenmektedir.

Fauna & Flora Atölyesi 
Necla Rüzgar
Hem Fauna ve Flora’nın kendisi, hem de bu kavramların metaforik anlamlarıyla ilgilenen bir atölye dersidir. Ders süresince bu tematik çerçevede işler üreten sanatçıların yapıtları incelenir. Öğrencilerin atölye uygulamalarıyla bu kavramların anlamını çoğaltması/genişletmesi/yeniden üretmesi hedeflenir.

Seramik Atölyesi / Günlük Kullanım Objeleri Üretmek ve Seramiğin Bugünkü Kullanımı
Burçak Bingöl
Bir haftalık atölye süresince öğrencilere seramiğin tarihçesi, kullanım alanları, bicim ve işlev ilişkisi üzerine bilgi verilerek çağdaş örnekler sunulacaktır. Uygulama aşamasında, çamur hazırlama,  malzemeleri tanıma, temel şekillendirme teknikleri gösterilerek, Köy’de kullanılmak üzere, günlük kullanım objeleri üretilecektir.

Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar – Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk
Erden Kosova
Kuramsal olan bu ders bir hafta sürecektir. Sanat tarihi üzerinden sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir sanat eleştirisi atölyesidir. Ders için hazırlık okumaları önerilecektir.

Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu
Işın Önol
Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretimi ile kısıtlı kalmıyor: yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara, ve çeşitli etkinliklere başvurularla çile devam ediyor. Günlerimizi, aylarımızı vererek çok çeşitli malzemelerle ürettiğimiz sanatsal çalışmalarımızı küçük bir portfolyo içinde nasıl görünür kılarız?

Bu atölye çalışması, yarışma, eğitim programları, sergi ve benzeri başvurular için portfolyo hazırlama deneyimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ders içinde içerik ve görsel anlamda çeşitli portfolyo örnekleri sunup eleştirerek, sanatçıların ve sanatçı adaylarının işlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunumlarına dair öneriler getireceğiz.

Sanatçı Kitapları
Gülçin Aksoy
Sanatçı kitapları üretimi son yıllarda ülkemizde de çok yaygınlaşmaya başladı. Sanatçılar üretim mekânı olarak kitap medyumunu kullanıyorlar. Bir kitabın sanat üretimi için mekân olarak kullanılması ne anlama gelmektedir? Sanatçı kitapları, kitabın sadece mekân olarak değil, aynı zamanda kitap formunun sorun edildiği bir üretim mecrasıdır.

Sanatçı Kitapları Üretimi atölyesi bu mecranın sorgulanmasına, deneylenmesine yönelik olacak. Bir fikrin, bir derdin kitap mecrasında sunulması deneyimini icra edeceğiz. Okumak, anlamak veya ifade edebilmek için sayfalar arasında dolaşmanın eylem alanını inşa etmeyi hedefliyoruz. Atölye çalışması bir hafta sürecektir.

Görsel Kültür
Seher Uysal
Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde oyunlar oynar. Binlerce görüntünün aktığı, görüntülerle sarmalandığımız bir çağda edilgenliği kıracak nasıl görüntüler elde edebiliriz? Gördüklerimizi ve kendimizi nasıl farklı şekillerde ifade eder ve kurgularız? Aynı şeye bakan insanlar ve makineler nasıl farklı görür ve ifade eder?

Atölyenin hedefleri, görme eylemine ilişkin edilgenliği kırmak, daha oyuncul ve sorgulayan bir bakış kazanmak. Zaman, boyut, okuma, görme biçimlerine ilişkin yorumlar getirmek olan bu atölye çalışması dört gün sürecektir.

İz Peşinde/Baskı Atölyesi
Raziye Kubat
Baskı atölyemiz, çeşitli malzemelerin kullanılmasına elverişli, her türlü boyuta imkan veren, gravür – linol (muşamba) – ahşap baskı tekniği ile gelişen sonsuz deney ve olanakları “eşlikçi sanatçı” yönüyle yıllardır bu alanda da çalışmalarını sürdüren Raziye Kubat eşliğinde başlıyor.

Katılımcıların görsel birikimine göre, baskıya giriş öncesi, *desen, *komposizyon, *siyah-beyaz lavi çalışması gibi ön çalışmalar yapılarak her katılımcının brikim ve ihtiyacına göre öneriler sunulacaktır.

8_matematik_koyu-76

BİYOGRAFİLER


Gülçin Aksoy (1965, Samsun) 1986’da 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1986-1995 arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimlerini tamamladı. 1990’dan bu yana adı geçen kurumda görev yapmaktadır. 2008’de doçentlik unvanını almıştır. 1986’dan bu yana  kişisel, karma yurt içi ve yurt dışında birçok sanat etkinliğinde yer almıştır.

Burçak Bingöl Doktora düzeyindeki sanat eğitimini 2008 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Araştırma Görevlisi olarak çalışırken tamamladı. 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Koro Bölümü’nü; son olarak da 2009 yılında New School, New York’da Fotoğraf üzerine bir program bitirdi. 2006’da Hunter College, New York’da, 2010 yılında Cura Bodrum’da misafir sanatçı olarak çalışmalarda bulundu. Arjantin, New York, Philadelphia ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışmalarıyla ilgili sunumlar ve atölye çalışmaları yaptı. Calışmaları pek çok uluslararası etkinlikte gösterildi. Galeri Zilberman’ın sanat direktörlüğünü yapmakta olan Bingöl, kendi sanatsal ve akademik çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir.

Işıl Eğrikavuk Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı’ndan mezun oldu ve The School of The Art Institute Chicago’da görsel sanatlarda yüksek lisans derecesini tamamladı. 2008’den beri İstanbul’da yaşayan Eğrikavuk, Boğaziçi, Sabancı ve Bilgi Üniversitesi’nde çağdaş sanat ve medya alanlarında ders verdi. Halen Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Işıl Eğrikavuk aynı zamanda Radikal gazetesinde yayımlanan Güncel Sanat Kafası adlı köşenin yaratıcısıdır. Işıl Eğrikavuk, 2012’de Türkiye’nin ilk güncel sanat ödülü olan Full Art Prize’ı kazanmış ve aynı yıl SPOT Üretim Fonu’nun desteklediği ilk sanatçı olmuştur. Sanatçı yerel ve uluslararası pek çok sergi ve bienale katılmış ve işleri güncel sanatla ilgili dergi, kitap ve akademik çalışmalarda yer almıştır. Eğrikavuk 2010’da çalışmalarını topladığı Aynı Çatı Altında adlı bir kitap yayımlamıştır.

Evrim Kavcar (1976, İstanbul) Çalışmalarını heykel, video ve desen başta olmak üzere birçok alanda eş zamanlı olarak sürdüren Evrim Kavcar, gündelik yaşamındaki bazı karşılaşma anlarını imgesel olana dönüştürmekle ilgilenir. Başka bir tür algıya ve fantastik olana eğilimi ile, özellikle son üç yıldır karşısına tuhaf durumlarda hayvanlar çıkmaktadır. Mesela, her şeyin uçabileceğine inandığı günlerde, karşısına kanadından masanın çatlağına takılıp ölmüş bir karasinek çıkar. Ayağının altındaki çıtırtıdan doğan kırık salyangoz “Gregor” (2012), iki gün üst üste aynı noktada iki ölü lağım faresi ile karşılaşmasından doğan “Esteban” (2012), edebiyatta büyülü gerçekçilik ile akraba bir bakış açısını taşır.

Erden Kosova sanat eleştirisi ve sergi yapımı alanında faaliyet gösteriyor. Daha önce Resmi Görüş, art-ist, Siyahi ve Red-Thread gibi dergilerde editöryel çalışmalarda bulunan Kosova, Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu bünyesinde gerçekleştirilen görsel sanat etkinliklerinin düzenlenmesine de katkı sağlamakta. Yazar daha önce Goldsmiths Koleji, Kültür ve Kadir Has Üniversiteleri’nde sanat ve kültür tarihi üzerine dersler verdi.

Işın Önol (1977, Türkiye) 2009’dan bu yana bağımsız küratör olarak çeşitli sergiler ve sanat odaklı diğer etkinlikler yapmıştır. Viyana’da yaşamaktadır. İstanbul’da 2006-2009 arasında Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde direktor/küratör olarak çalışmıştır. 2014’te Viyana’da Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde Dijital Sanat Programında konuk öğretim görevlisi olmakla birlikte, Viyana Museums Quartier Schauraum Angewandte’de konuk küratör olarak görev yapmıştır. Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar alanında doktora yapmaktadır; Zürih, ZHdk’dan Küratörlük ve İstanbul Sabancı Üniversitesi’nden Görsel Sanatlar alanında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır.

Raziye Kubat 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi GSF Resim Bölümü ve Uygulama Atölyesi-Gravür’den mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışı bir çok kişisel, grup ve konsept sergilerinde yer aldı. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir. Sanatçı, kendi çalışmalarında yıllarca kullandığı baskı tekniklerini ve bu tekniklerin sınırsızlığını; yürüttüğü atölye çalışmalarında öğrencileriyle paylaşmıştır.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ba!kenti etkinlikleri kapsamında Kadırga’daki merkezde yaklaşık bir yıl boyunca tüm semt çocuklarına ve gençlerine gravür eğitimi vermiştir. 2012’de ‘Dalgın Sular’ / Çizgi Roman / Sosyal Sorumluluk Projesi’nde “Sürgünlerin İzinde” başlığıyla, Adapazarı’nda yaşayan Kafkas halklarıyla baskı çalışmalarında bulunmuştur. Bir çok gravür atölyesi çalışması gerçekleştirmiştir.

Seher Uysal (1983, İstanbul) İletişimden sanata çeşitli okullarda eğitim gördükten sonra Sanatta Yeterlik derecesiyle 2014’te mezun oldu. Çalışmalarını çeşitli grup ve solo sergilerde gösterdi. Seher Uysal sanat için yazar ve üretir.

Necla Rüzgar  (1972 Dersim) Sanatta Yeterlilik derecesini 2004 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden aldı. Aynı üniversitede Profesör olarak görev yapan Rüzgar, aralarında İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Berlin, Zürih ve Seul’un bulunduğu kentlerde resim, fotoğraf ve videolarını sergiledi. Eserleri son olarak Akademi der Künste, Berlin’de ve National Museum of Contemporary Art Bükreş’te sergilendi. “Fauna” adlı solo sergisini 2014 de Galeri Nev’in ev sahipliğinde Ankara ve Artinternational İstanbul’da gerçekleştirdi. Necla Rüzgar sanat üretimlerinin yanı sıra, alana ilişkin makaleler yazmakta, yurtiçi ve yurdışında yayınlamaktadır.

8_matematik_koyu-250

PROGRAM

Eğitmenler
BB: Dr. Burçak Bingöl, sanatçı, İstanbul
GA: Doç. Gülçin Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi
EK: Yrd. Doç. Evrim Kavcar, öğretim üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi
EKO: MPhil. Erden Kosova, sanat yazarı, İstanbul
IE: Işıl Eğrikavuk, öğretim görevlisi, Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
IÖ: MFA.MAS. Işın Önol, doktor adayı, okutman, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi
RK: Raziye Kubat, Sanatçı
SU: Dr. Seher Uysal, sanat yazarı, üreticisi
NR: Dr. Necla Rüzgar, öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Resim Bölümü

Saat 13 Temmuz 14 Temmuz 15 Temmuz   17 Temmuz 18 Temmuz 19 Temmuz
09:00 12:00 Giriş Program tanıtımı Oluşturma/ Dönüştürme
(EK)
Yazma/ÇizmeAtölyesi
(GA & EK)

A

R

A

 

Oluşturma/ Dönüştürme
(EK)
Yazma/ÇizmeAtölyesi
(GA & EK)
Oluşturma/ Dönüştürme
(EK)
14:00 17:00 Görsel Kültür
(SU)
Sanatçı Kitapları
(GA)
Görsel Kültür
(SU)
Sanatçı Kitapları
(GA)
Görsel Kültür
(SU)
Sanatçı Kitapları
(GA)
17:30 19:30 Performans Atölyesi
(IE)
İz Peşinde / Baskı Atölyesi
(RK)
Performans Atölyesi
(IE)
İz Peşinde / Baskı Atölyesi
(RK)
Performans Atölyesi
(IE)
İz Peşinde / Baskı Atölyesi
(RK)
21:00 23:00 Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma(IÖ) Film gösterimi / Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu   Portfolyo Sunum Film gösterimi / Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu / Portfolyo Sunum Film gösterimi / Portfolyo Sunum
Saat 20 Temmuz 21 Temmuz 22 Temmuz   24 Temmuz 25 Temmuz 26 Temmuz
09:00 12:00 Fauna & Flora
(NR)
Seramik Atölyesi
(BB)
Fauna & Flora
(NR)
A
R
A
Seramik Atölyesi
(BB)
Fauna & Flora
(NR)
Seramik Atölyesi Sergileme
(BB)
15:00 17:00 Siyaset ve Sanat
(EKO)
Siyaset ve Sanat
(EKO)
Siyaset ve Sanat(
EKO)
Siyaset ve Sanat
(EKO)
Siyaset ve Sanat
(EKO)
Siyaset ve Sanat
(EKO)
17:30 19:30 Performans Atölyesi
(IE)
Performans Atölyesi
(IE)
Portfolyo ve Sunum
(IÖ)
Performans Atölyesi
(IE)
Performans Atölyesi
(IE)
Performans Atölyesi Sunum
21:00 23:00 Sanatçı Sunumu / Portfolyo Sunum Film gösterimi/ Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu / Portfolyo Sunum Film gösterimi / Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu / Portfolyo Sunum Kapanış / Değerlendirme / Veda toplantısı

Sanatçı Sunumları ve Film Gösterimleri ilerleyen tarihlerde ayrıntılı olarak duyurulacaktır.
Portfolyo sunumları, her öğrenci tarafından 20’şer dakikalık sunumlar olarak yapılacaktır.

8_matematik_koyu-77

 PRESS:

JULY 2015 – ISTANBUL ART NEWS: Deniz, Kum ve Sanat (Kivanc Gökmen)
AUGUST 2015 – ARTFUL LIVING: Matematik Köyü’nün Artik Bir Kardesi Var, Sanat Köyü (Ece Kocal)