NESIN ART VILLAGE 2016

14-28 AUGUST 2016

NESIN ART VILLAGE

for 2015 and more images please click!

2
What is Nesin Art Village?

Nesin Art Village (NAV) is a new program that was launched in 2015 by the alternative education initiative developed at Nesin Mathematics Village (NMV). NMV is located at Şirince-İzmir and was established in 2007. NAV aims to maintain an approach that focuses on criticality and independent production processes. It wants to offer a learning environment for young people from around Turkey, through workshops and seminars to be carried out by artists, academicians, writers and curators.

Contemporary art in Turkey seems to have a relatively established structure now, complete with its institutions, spaces and market. However issues of art (and) education do not seem to raise much discussion or attract alternative undertakings. On the other hand, in terms of institutional curricula – mostly skill and craft oriented, strictly compartmentalized – contemporary art practices and related discourses are kept out of the scope of educational interest. NAV can be considered as an attempt to provide a modest contribution towards an alternative platform to make up for such necessity with the help of the experience built up by NMV in years.

In 2015 as the pilot run, we limited NAV with a two-week intensive program. We hope to carry this initial step into a sustainable, productive and collective learning environment and possible further steps need to be imagined and designed collaboratively in terms of content, implementation and support.

PHOTOGRAPHS & VIDEO BY ILKYAZ PORTAKALCIOGLU (Participant of 2016 Summer School)

Was ist das Nesin Kunst-Dorf?

Das Nesin Kunst-Dorf (NKD) ist ein neues Angebot des Nesin Mathematik-Dorfes (NMD), das sich alternativen Erziehungsformaten verschrieben hat. Das NMD befindet sich in Şirince-İzmir und wurde 2007 gegründet; es ist benannt nach dem großen türkischen Schriftsteller und Satiriker Aziz Nesin. Das Nesin Kunst-Dorf möchte jungen Menschen aus der ganzen Türkei eine einzigartige Lern-Umgebung bieten, in der kritische Praxis und autonome Produktionsweisen vermittelt werden. Eine Reihe von international anerkannten Künstlern, Wissenschaftlern, Autoren und Kuratoren konnte bereits für Workshops und Seminare gewonnen werden.

In der Türkei haben sich in den letzten Jahren relativ gut etablierte Strukturen für zeitgenössische Kunst herausgebildet, von Akademien und Ausstellungsräumen bis hin zum Kunstmarkt. Die Debatte um zeitgemäße Kunst und Kunsterziehung ist dagegen auffallend wenig ausgeprägt, und es gibt kaum interessante Initiativen dazu. Die nationalen Lehrpläne sind sehr auf Handwerk und technische Fertigkeiten ausgerichtet und streng nach Disziplinen getrennt – für zeitgemäße Kunstpraxis bleibt kein Platz. Das Nesin Kunst-Dorf möchte hier ansetzen und einen bescheidenen aber stilbildenden Beitrag leisten, indem es eine ganz neuartige Lernplattform aufbaut. Es kann dafür auf die langjährige Erfahrung und inspirierende Umgebung des Nesin Mathematik-Dorfes zurückgreifen.

Im Sommer 2015 planen wir als Pilotprojekt ein zweiwöchiges Intensivprogramm. Wir hoffen, diesen ersten Ansatz zu einer nachhaltigen, produktiven und kollektiv getragenen Lernplattform ausbauen zu können. Wir freuen uns darauf, uns weitere Schritte in der inhaltlicher Entwicklung, Umsetzung und Angebot gemeinsam vorzustellen und auszuarbeiten.

Performans Atölyesi / Performance Studio: Işıl Eğrikavuk
Görsel Kültür / Visual Culture: Seher Uysal
Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar – Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk
Connections between Art and Politics – A Critical Journey through History of Art: Erden Kosova
Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu / Portfolio & Artist’s Presentation: Işın Önol
Yazma/Çizme & Sanatçı Kitapları Atölyesi / Writing/Drawing & Artist’s Books Studio: Gülçin Aksoy
Oluşturma-Dönüştürme Atölyesi / Formation-Transformation Studio: Evrim Kavcar
Seramik Atölyesi / Ceramics Studio: Burçak Bingöl
Baskı Atölyesi / Print Studio: Raziye Kubat
Endüstri Devriminden Büyük Veri’ye Görsel Kültür / Visual Culture from the Industrial Revolution to Big DataAlmıla Akdağ Salah
Bakma-Görme Atölyesi / Studio of Looking and Seeing: Seçil Yersel
İçinde Yaşadığım Mekan: Beden / The Space I live within: Body: Tuğçe Tuna

6

AA: Doç. Dr. Almıla Akdağ Sala, Amsterdam/Istanbul
BB: Dr. Burçak Bingöl, sanatçı, İstanbul
GA: Doç. Gülçin Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi
EK: Yrd. Doç. Evrim Kavcar, Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi
EKO: MPhil. Erden Kosova, sanat yazarı, İstanbul
IE: Işıl Eğrikavuk, öğretim görevlisi, Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
IÖ: MFA.MAS. Işın Önol, doktor adayı, okutman,  Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi
RK: Raziye Kubat, Sanatçı
SU: Dr. Seher Uysal, sanat yazarı, üreticisi
SY: Seçil Yersel, sanatçı
TT: Doç. Tuğçe Tuna, dans sanatçısı, koreograf, MSGSÜ, Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı

Ayrıntılı ders içerikleri:

Endüstri Devriminden Büyük Veri’ye Görsel Kültür
Almıla Akdağ Salah

Bu ders dizisinde Endüstri Devrimi ile birlikte başlayarak görme duygusunun 19. ve 20. yüzyıllarda sanatçılar, psikologlar, bilişsel bilimciler ve bilgisayar bilimcileri tarafından nasıl irdelendiğine değineceğiz. Görme duygusunun batı dünyasında tuttuğu yeri, görme teorilerini, görme pratiklerini, görselliğin günümüzdeki yerini araştırmak için başlangıç (ve bitiş) noktamız Görsel Kültür Çalışmaları’nın neden ve nasıl ortaya çıktığı olacak. Bu sorulara yanıt ararken internetin yaygınlaşması ve sosyal medya ile hayatımıza giren selfie çılgınlığımızdan tutun sosyal ağların yardımıyla paylaştığımız milyonlarca fotoğraf ve resmin hayatımızda, sanatta, toplumdaki yerine kadar pek çok konuya dokunacağız.

8

Yazma-Çizme Atölyesi
Gülçin Aksoy
Yazmak ve çizmek eylemlerine odaklanan bu atölye çalışmasında bu iki ifade alanı yan yana deneyimlenecektir. Gördüğünü çizebilmenin ya da betimleyip yazabilmenin ötesinde, yazmak ve çizmek eylemlerinin gündelik yaşama eklediği bilgi ve algı üzerine odaklanılacaktır. Çizginin ifade olanakları çizerek, yazının ifade olanakları ise alıntı, slogan veya duvar yazısı gibi görselleşebilecektir ki ‘çizgi’ yazmak  eylemi ile çizmek eyleminin ortak noktasıdır.
Kimi kez kâğıda, kimi kez duvara, kimi kez doğaya yazarak-çizerek ifade olanaklarını geliştireceğimiz bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Atölye süreci, bir günlük çizer gibi veya bir günlük yazar gibi veya yazılmış-çizilmiş, yapıştırılmış çıkartılmış bir günlük gibi baştan bir günlük olmaya aday deneyim alanı olacaktır. Atölye süresi iki haftadır.

3-2

Oluşturma/Dönüştürme
Evrim Kavcar
1972’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Beuys’un, iki öğrencisiyle birlikte meydandan çöpleri süpürme eylemi, süpürülen çöpler ve süpürgenin kendisiyle birlikte sanat yapıtına dönüşür. “Herkesin bir sanatçı olduğunu söyleyen Beuys” diye yapılan alıntılar, güncel sanat konuşmalarının en tanıdık alıntılarındandır. Gündelik yaşamın sanat yapıtına dönüştürülme macerası, aynı zamanda sanatın tanımlarındaki değişimin de macerasıdır. Bir çakıl taşı ve ufak bir bademi hayal gücü ile birleştiren ve başka yapıtlara dönüştüren Miro; rüzgarda dağılacak, güneş çıkınca eriyecek, zamanla ve doğayla dönüşecek yapılar oluşturan Andy Goldsworthy; bir pisuarın bağlamını değiştirip sanat dünyasına hazır yapıt olarak sunan Duchamp; 500 gönüllü ile bir dağı yerinden oynatan Francis Alys… Bu ders, gündelik yaşamı sanat yapıtına dönüştüren sanatçıların “dönüştürme” süreçlerindeki düşünselliğin ve pratiğin izini sürer. “Gündelik”, “süreç”, “geçicilik”, “bağlam”, “ilişkisellik”, “mekana özgülük” gibi terimler, seçilen işler üzerinden okunur. Gündelik olandan sanat yapıtı oluşturma ve dönüştürme teknikleri mercek altına alınır. Örnekler üzerinden tartışılan yöntemler oyuncul ve deneysel şekillerde uygulamalara dönüşür.
NOT: Bu ders için okuma metinleri dersi seçen öğrencilere gönderilecektir.

9

Performans Atölyesi
Işıl Eğrikavuk

Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans konusu ile ilgilenir. Öğrencilere performans sanatıyla ilgili bilgi verilip sanat tarihindeki uygulamaları üzerinde tartışılacak, uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek olan yoğun bir atölye çalışması yapılacaktır. İki haftalık atölye sonrasında, performans sunumları hedeflenmektedir.

5-2

Seramik Atölyesi / Günlük Kullanım Objeleri Üretmek ve Seramiğin Bugünkü Kullanımı
Burçak Bingöl

Bir haftalık atölye süresince öğrencilere seramiğin tarihçesi, kullanım alanları, bicim ve işlev ilişkisi üzerine bilgi verilerek çağdaş örnekler sunulacaktır. Uygulama aşamasında, çamur hazırlama,  malzemeleri tanıma, temel şekillendirme teknikleri gösterilerek, Köy’de kullanılmak üzere, günlük kullanım objeleri üretilecektir. 

2-2

Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar – Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk
Erden Kosova

Kuramsal olan bu ders bir hafta sürecektir. Sanat tarihi üzerinden sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir sanat eleştirisi atölyesidir. Ders için hazırlık okumaları önerilecektir.

dscf5009

Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu
Işın Önol

Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretimi ile kısıtlı kalmıyor: yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara, ve çeşitli etkinliklere başvurularla çile devam ediyor. Günlerimizi, aylarımızı vererek çok çeşitli malzemelerle ürettiğimiz sanatsal çalışmalarımızı küçük bir portfolyo içinde nasıl görünür kılarız?
Bu atölye çalışması, yarışma, eğitim programları, sergi ve benzeri başvurular için portfolyo hazırlama deneyimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ders içinde içerik ve görsel anlamda çeşitli portfolyo örnekleri sunup eleştirerek, sanatçıların ve sanatçı adaylarının işlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunumlarına dair öneriler getireceğiz.

dscf5001

Görsel Kültür
Seher Uysal
Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde oyunlar oynar. Binlerce görüntünün aktığı, görüntülerle sarmalandığımız bir çağda edilgenliği kıracak nasıl görüntüler elde edebiliriz? Gördüklerimizi ve kendimizi nasıl farklı şekillerde ifade eder ve kurgularız? Aynı şeye bakan insanlar ve makineler nasıl farklı görür ve ifade eder?
Atölyenin hedefleri, görme eylemine ilişkin edilgenliği kırmak, daha oyuncul ve sorgulayan bir bakış kazanmak. Zaman, boyut, okuma, görme biçimlerine ilişkin yorumlar getirmek olan bu atölye çalışması dört gün sürecektir.

15

Bakma/Görme Atölyesi
Seçil Yersel
Nesin Sanat Köyü’ne gelirken yanınızda getireceğiniz bir fotoğraf, bir ses ve bir obje ile uzun soluklu bir ilişkiye geçebilir miyiz? Zihinsel ve teorik yapının bizi hızlıca ele geçirmesine izin vermeden, görme ve algılama biçimlerimizi zorlayarak, imgelerin bizler de yarattığı anlatı üzerinden montajlama yolu ile bir kurguya yol açmayı deneyeceğiz. Bu atölyenin sonunda bize eşlik eden bu üç malzemeyi köye emanet edip, kendi yolculuklarına çıkmalarına izin vereceğiz. Not: Bu atölye için fotoğraf, ses ve objeye dair daha detaylı bilgi ve olası okuma notları öğrencilere gönderilecektir.

21

İz Peşinde/Baskı Atölyesi
Raziye Kubat
Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen ‘kazı resim’ (gravür) , sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyma eğilimi paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi malzemeler üzerine sivri bir aletin çekiçlenmesiyle meydana getirilen çizgiler, bugünkü sanatçının kol kuvvetiyle ittiği çelik kalemin (burin) bakır levha üzerinde meydana getirdiği çizgilerle aynı yapıdadır.
Asıl ‘baskı sanatı’ ise kâğıdın icadını beklemiştir. Kâğıdın bulunuşu ile bugünkü baskı sanatının temelleri atılarak, dolgun el yapımı kâğıt, yoğun siyah mürekkep gibi malzemelerle yapılan baskılar, çelik kalem ile çalışan ustalar için yepyeni bir anlatım aracı olmuştur.
Baskı atölyemiz, çeşitli malzemelerin kullanılmasına elverişli, her türlü boyuta imkan veren, gravür – linol (muşamba) – ahşap baskı tekniği ile gelişen sonsuz deney ve olanakları “eşlikçi sanatçı” yönüyle yıllardır bu alanda da çalışmalarını sürdüren Raziye Kubat eşliğinde başlıyor.
Katılımcıların görsel birikimine göre, baskıya giriş öncesi, *desen, *komposizyon, *siyah-beyaz lavi çalışması gibi ön çalışmalar yapılarak her katılımcının brikim ve ihtiyacına göre öneriler sunulacak.

1

‘İçinde Yaşadığım Mekan: Beden’
Tuğçe Tuna

Hareketin enerjisindeki tavrı, mekan ve zamanla olan ilişkisi güncel hareket teknikleri yanı sıra doğaçlama metodları aracılığı ve somatik teoriler ile incelenerek, beden koordinasyonunu ve fiziksel kapasitesini geliştirmeye odaklanılır. Hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşarak, bireyin fiziksel alışkanlıklarının anlaşılması, analiz edilip geliştirilmesi, beden ve zihin arasındaki bağın derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

10